Líderstvo

web vlna (kópia)Náplň školenia:

  • osobná vízia a pozícia lídra (positioning): Kto som ja ako líder? Kde sa moja osobnosť prelína s rolou lídra?
  • význam pozicioningu v komunikácii s tímom
  • zručnosti situačného líderstva – schopnosť prispôsobiť svoj štýl riadenia úrovni rozvoja zamestnanca (úrovni jeho kompetencií a motivácie)
  • nácvik uplatňovania primeraného štýlu líderstva pri konkrétnych podriadených
  • rank (vplyv a možnosti lídra) a jeho využitie pri dosahovaní osobných i tímových cieľov
  • praktický nácvik využitia ranku pri vedení náročných rozhovorov a zaseknutých situácií
  • princípy koučovského líderského štýlu na rozvoj potenciálu podriadených

web vlna (kópia)