Kontakt

Privátna prax:
Psychologické centrum, Vlčkova 8/A, Bratislava

Mobil: +421 907 785 447
Email: sylvia.ondrisova@gmail.com

 web vlna (kópia)