Riešenie konfliktov a asertivita

web vlny (kópia 2)Konflikty vnímame často podobne ako emócie – najradšej by sme sa im vyhli. Máme pocit, že prinášajú len napätie, agresiu a problémy vo vzťahoch. Je to čiastočne pravda, ale nie kvôli konfliktom samotným. Súvisí to skôr s faktom, že s konfliktami nevieme narábať. Nikto nás to neučil doma, ani v škole. Konflikt samotný nám hovorí, že sa stretli dva odlišné názory, potreby či záujmy. Čo sa deje potom, závisí od nášho postoja ku konfliktom a zručností, ktoré na ich riešenie máme. Vtedy napriek prvotnej nepohode môžu byť zdrojom blízkosti, nových ciest i vzájomnej spokojnosti.

Náplň školenia:

  • vlasné nastavenie ku konfliktom a rozvinutie si postoja, ktorý napomáhu riešenie konfliktov
  • základné typy konfliktov a štýly riešenia konfliktov – pochopenie výhod a rizík jednotlivých štýlov
  • princípy win-win riešenia konfliktov a vyjednávania
  • praktický nácvik riešenia konfliktných situcáií z praxe, win – win príncípy v praxi
  • rank (moc, sila a privilégiá), formálna verzus osobná moc
  • dôvody a momenty reaktívneho správania v konflikte a možnosti práce s osobnou reaktivitou a spúšťačmi
  • interakcia a zvládanie náročných oponentov
  • praktické používanie ranku pri vedení náročných rozhovorov, konfliktov a zaseknutých situácií

web vlna (kópia)