Facilitácia skupín a tímov

shutterstock_360304823 (kópia)

Školenia sú efektívnym nástrojom na učenie nových zručností, avšak najmä v prípade, ak sa následne naozaj praktizujú v reálnom živote. Inak po čase zvyčajne vyprchajú.
Intervencie priamo v tíme alebo organizácii jednak pomáhajú vyriešiť konkrétnu situáciu a zmeniť atmosféru v tíme, a zároveň „modelujú“ ako naučené zručnosti fungujú v praxi – aký reálny efekt môžu priniesť.
Intervencia priamo v organizácii je zameraná na vopred dohodnutú oblasť a zložku organizácie: môže ísť o riešenie konfliktu v tíme alebo medzi oddeleniami; supervízia vedenia porád; rozvoj tímovej spolupráce a komunikácie; nastavenie vzájomných vzťahov a podobne.

web vlna (kópia)