Terapia a osobný rozvoj

„Prečo len surfovať, keď môžeš robiť vlny“

                                                                                   Greenpeace

shutterstock_360304823 (kópia)Oblasti práce:

osobnostný rozvoj   –  pracovné, vzťahové a osobné krízy alebo rozhodnutia  –  neistota, nízka sebadôvera  –  úzkostné a depresívne stavy  –  konflikty  –  stres  –  telesné ťažkosti (psychosomatika)  –  partnerské problémy  –  práca so snami  –  cvičná terapia  –  kariérne poradenstvo  –  koučing v oblasti zamestnania – life coaching

Metóda:

Procesovú prácu (POP) ako metódu práce s ľuďmi si vážim, lebo nasleduje a podporuje ľudí v ich prirodzenosti. Nesnaží sa ich vtesnať do „správnych“ šuflíčkov fungovania, ale zaujíma sa o ich osobitú cestu a potreby.

Netradičné na POP prístupe je, že hľadá múdrosť a cestu aj v ťažkostiach, s ktorými klient prichádza. Dôveruje, že problémy, ktoré sa nám práve dejú, majú v sebe navigáciu – ukazujú nám, čo potrebujeme v sebe podporiť a ktorým smerom sa „rozvinúť“, aby sme danú situáciu zvládli. Prináša nám tak nové alternatívy správania, pohľadu na seba i svet, ktoré pritom vychádzajú z nás zvnútra – nie z vonkajších poučiek a očakávaní.

V tomto zmysle je procesová práca „liečivá“ – keďže podporuje našu celistvosť a prináša tak pocit posilnenia, úľavy i autentickosti.

Sedenie môže prebiehať rôznym spôsobom v závislosti od potrieb a štýlu klienta – formou rozhovoru, ale tiež s využitím zážitkových metód práce, ktoré nám pomáhajú veci skúmať inak, ako iba hlavou. Môžeme využiť telesné vnímanie a prácu s telom, vnútorné obrazy, fantázie, nočné sny, ako aj rolové a systemické metódy, prácu s predmetmi, symbolmi a podobne.

Procesorientovaná psychológia ako terapeutický smer bola rozvinutá jungiánskym analytikom a fyzikom Arnoldom Mindellom v 70tych a 80tych rokoch 20.storočia. Jej hlavným cieľom je uvedomenie a integrácia – tých častí našej osobnosti, ktoré v sebe potláčame, ale ktoré sa cez problémy snažia dostať do našej pozornosti.Mindell spolu s kolegyňami a kolegami Procesovú prácu naďalej intenzívne rozvíja a POP je v súčasnosti aplikovaná v mnohých oblastiach života – v psychoterapii, v osobnom rozvoji, koučingu, rozvoji líderstva a organizačnom rozvoji, pri riešení skupinových a spoločenských konfliktov, v politike a umení.

Procesorientovaná psychoterapia je akreditovaným terapeutickým smerom v rámci Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti i Slovenskej komory psychológov.

Užitočné kontakty a linky o POP:
http://www.iapop.com
http://www.processwork.sk
http://www.processwork.cz
http://www.aamindell.net
http://www.slavkatakacova.sk
http://www.brigitatrimaj.sk
http://www.akodalej.sk
http://www.poradenskapsychologicka.sk

Terapeuti iných psychologických smerov:

http://www.cagan.psychoterapia.sk  (Gestalt psychoterapia)

 

 

 

web vlna (kópia)