Mocenská Inteligencia

web vlny (kópia)

Spôsob, akým (ne)používame svoju moc, je kľúčový pre vytváranie dôvery, získanie legitimity a pre našu celkovú efektivitu v líderskej či manažérskej role.

Slovo „moc“ často vyvoláva negatívne asociácie, preto neradi svoju silu a moc reflektujeme. Pritom moc ako taká nie je problém – naopak – je v nej potenciál konať efektívne a ovplyvniť situáciu. Práve nízke povedomie o moci však môže spôsobovať problémy s jej používaním – či už máme tendenciu sa použitiu moci vyhýbať (aby sme zachovali rovnocennosť alebo popularitu) alebo ho naopak preháňame (aby sme získali autoritu). Nie zámerne – možno dokonca s dobrým úmyslom. Avšak efekt na druhú stranu môže byť zraňujúci, demotivujúci až zničujúci. Preto narábanie s mocou je v akejkoľvek líderskej (a aj nelíderskej) pozícii kľúčovou kompetenciou pre osobnú i organizačnú efektivitu a well-being.

Vždy máme nejakú moc.  Ak s ňou cítime kontakt a narábame s ňou vedome, prispieva k našej spokojnosti, hladkej spolupráci a funkčnému líderstvu. Samozrejme, preventuje a pomáha tiež riešiť konflikty. Je to naozaj zaujímavá téma – pre osobný i profesionálny život.

Náplň školenia Efektívne používanie moci:

 • moc: možnosti a pasce
 • rank (status, moc, sila) – typy ranku a zdroje moci
 • kontextuálna flexibilita – možnosti využívania rôznych typov sily efektívne v závislosti od kontextu
 • power intelligence – základné kompetencie moci
 • formálna moc verzus osobná sila – ako využívať ich synergiu pre dosiahnutie efektívneho vplyvu
 • rozvoj a používanie osobnej moci
 • riziká nevedomého (ne)používania moci/mocenské fauly: príčiny a prevencia
 • strata kontaktu s vlastnou silou, vzdávanie sa moci, bariéry k používaniu sily a statusu
 • možnosti efektívneho používania moci, prinášanie svojho vplyvu transparentne
 • spôsoby vytvárania rešpektu a získania „mocenskej“ legitimity
 • riešenie praktických situácií – konfliktov, tímových zacyklení a aktívneho leadershipu

DPI (Diamond Power Index) assessment

Som certifikovaná koučka na DPI – 360°(seba)hodnotiaci nástroj pre lídrov na meranie efektivity líderského vplyvu. Zahŕňa mapovanie líderských kompetencií, ktoré úzko súvisia s používaním pozičnej i osobnej moci a ich synergie pre dosiahnutie želaného efektu v prospech rozvoja tímu a organizácie. Viac na https://diamondleadership.com/leadership-assessment/

web vlna (kópia)