Efektívne použitie moci

web vlny (kópia)

Toto je aktuálne moja obľúbená a podstatná téma. Opakovane sa pýtam – ako to, že sa na žiadnej škole a v rámci takmer žiadneho vzdelávacieho programu neotvára téma moci? Veď toľko situácií v práci a živote súvisí s tým, že máme vyššiu moc oproti niekomu inému – či už ako manažéri, učitelia, terapeuti, lekári alebo jednoducho rodičia a vychovávatelia. Naviac narábanie s mocou je v akejkoľvek líderskej (a aj nelíderskej) pozícii kľúčovou kompetenciou pre osobnú i organizačnú efektivitu a well-being.

Slovo „moc“ často vyvoláva negatívne asociácie, preto neradi svoju silu a moc reflektujeme. Pritom moc ako taká nie je problém – naopak – je v nej potenciál konať efektívne a ovplyvniť situáciu. Práve nízke povedomie o moci však môže spôsobovať problémy s jej používaním – či už máme tendenciu sa použitiu moci vyhýbať (aby sme zachovali rovnocennosť) alebo ho naopak preháňame (aby sme získali autoritu). Nie zámerne – možno dokonca s dobrým úmyslom. Avšak efekt na druhú stranu môže byť zraňujúci až zničujúci. Každý z nás má nejakú moc. Ak s ňou cítime kontakt a narábame s ňou vedome, prispieva k našej spokojnosti, úspechu a efektivite. A samozrejme preventuje a pomáha riešiť konflikty. Toto je naozaj zaujímavá téma – pre osobný i profesionálny život.

Náplň školenia:

  • moc: možnosti a pasce
  • rank (status, moc, sila) – typy ranku a zdroje moci
  • kontextuálna flexibilita – možnosti využívania rôznych typov sily efektívne v závislosti od kontextu
  • formálna moc verzus osobná moc – ako využívať ich synergiu pre dosiahnutie efektívneho vplyvu
  • rozvoj a používanie osobnej moci
  • predpoklady, riziká a dôsledky nevedomého (ne)používania moci/mocenské fauly: príčiny a prevencia
  • strata kontaktu s vlastnou silou, vzdávanie sa moci, bariéry k používaniu sily a statusu
  • možnosti efektívneho používania moci, prinášanie svojho vplyvu transparentne
  • spôsoby vytvárania rešpektu a získania „mocenskej“ legitimity
  • riešenie praktických situácií – konfliktov, tímových zacyklení a aktívneho leadershipu

web vlna (kópia)