Psychoterapeutický výcvik

 

Procesorientovaná psychológia (POP alebo Procesová práca) je akreditovaným psychoterapeutickým smerom v rámci Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti SPS a SIVP. Po splnení ďalších kritérií v rámci formálnych podmienok umožňuje získať oprávnenie pre certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia.

Spolu s kolegami som garantkou, lektorkou a cvičnou terapeutkou v rámci dlhodobých výcvikov v POP na Slovensku.

Viac na http://www.processwork.sk

web vlna (kópia)