Líderstvo

web vlna (kópia)

Kvalitných programov na rozvoj základných líderských zručností je v súčasnosti našťastie dosť. Podstatné je pritom napojiť zručnosti na hlbšie hodnoty a vlastnú osobnosť. S kolegyňami sa snažíme rozvíjať a prinášať nové smery v líderstve. Ako dosiahnuť, aby sme v líderskej role boli aj efektívni, aj autentickí? Ako do nej vniesť osobné hodnoty, potenciál a talenty? Vedomé líderstvo totiž nie je len o zručnostiach, ale najmä o schopnosti manažovať seba v rôznych situáciách. A to je podstatne ľahšie, ak sme spojení s hlbšími hodnotami a osobným zmyslom. Vtedy z líderskej roly vieme efektívnejšie podnietiť vnútornú motiváciu a potenciál u svojich ľudí, tímu i organizácie.

Náplň školenia:

  • „Ja ako líder/ka“ – osobné silné stránky, potenciál a osobná vízia v pozícii lídra („pozicioning“): Kto som ja ako líder/ka? Kde sa moja osobnosť prelína s rolou lídra? 
  • rank (vplyv a možnosti lídra) a jeho využitie pri dosahovaní osobných i tímových cieľov
  • interaktívne zručnosti – schopnosť manažovať vzťahy a tím
  • praktický nácvik využitia ranku a zručností riešenia konfliktov pri vedení náročných rozhovorov a zaseknutých situácií
  • zručnosti situačného líderstva – schopnosť prispôsobiť svoj štýl riadenia úrovni rozvoja zamestnanca (úrovni jeho kompetencií a motivácie)
  • princípy koučovského líderského štýlu na rozvoj potenciálu podriadených
  • líder verzus organizácia – prepojenie s víziou organizácie, schopnosť „byť vedený“

web vlna (kópia)