Školenia a facilitácia

web vlny (kópia)

“Be the change that you wish to see in the world”
                                                                      Mahatma Gandhi

Soft-skills tréningom, facilitácii konfliktov a vzdelávaniu dospelých sa venujem od r. 1999. V rámci školiacich tém si rada vyberám tie, v ktorých potrebujeme ako jednotlivci i spoločnosť zmeniť naše staré postoje a správanie – aby sme mohli žiť naplnený pracovný, osobný aj komunitný život.

Každé školenie je koncipované ako súhra teórie, interaktívnej diskusie, zážitkových cvičení a praktického nácviku. Vždy sa okrem rozvoja zručností venujem a prehĺbeniu postojov, ktoré sú kľúčové k efektívnemu využitiu naučených techník a zručností.

web vlna (kópia)