Zvládanie a vyjadrenie emócií

web vlny (kópia)

Emócie sa nám často zdajú iracionálne a zahlcujúce. Naša hlavná tendencia je zbaviť sa ich, nemať ich. Avšak nie je náhoda, že máme k dispozícii takú emočnú pestrosť. Každá emócia má totiž svoj význam a dokonca v sebe zahŕňa navigáciu. Presne nám naznačuje, čo potrebujeme urobiť, aby bola menej intenzívna. Ak dáme emóciám šancu, zistíme, že popri našom rozume môžu byť veľmi dobrým navigátorom v našich vzťahoch, konfliktoch a životných situáciách. A naviac nás prestanú tak „otravovať“ 🙂

Náplň školenia:

  • postoje k emóciám a ich vplyv na (ne)zvládanie vlastných emócií
  • priebeh emočnej reakcie a možné intervencie v jednotlivých fázach
  • význam jednotlivých emócií a ich navigačný potenciál
  • kroky na spracovanie a vyjadrenie emócií
  • nácvik zručností na zvládanie svojich emócií aj emócií iných ľudí
  • praktické cvičenia na manažment emócií v konflikte
  • zvládanie agresivity u iných ľudí

web vlna (kópia)