Zvládanie stresu a timemanažment

shutterstock_360304823 (kópia 2)

Súčasná doba kladie na nás čoraz väčšie nároky. Za rovnaký čas potrebujeme urobiť oveľa viac úloh a stihnúť podstatne viac oblastí života ako v minulosti. Naviac máme na výber čoraz viac možností, produktov a spôsobov práce. Aby sme nevyhoreli, nestratili svoju iskru alebo pocit zmysluplnosti, potrebujeme sa priebežne postarať o svoje zdroje, výživu a vnútorné hodnoty. Potrebujeme mať spôsoby, ako narábať s akútnym pocitom stresu, ale aj s naším dlhodobým smerovaním a plánovaním. Okrem funkčných techník na riadenie času, potrebujeme ísť tiež hlbšie k svojej vízii, hodnotám a vnútornému kompasu. Tie tiež pomáhaju stanovovať priority.

Náplň školenia:

  • priebeh a význam stresovej reakcie
  • zručnosti na zvládnutie akútneho stresu
  • princípy a metódy manažovania dlhodobého stresu, prevencia burn-out syndrómu
  • princípy III. a IV. generácie time manažmentu
  • základné princípy a funkčné metódy plánovania, prioritizácie a delegovania
  • reflexia vlastných zlozvykov v riadení svojho času i času podriadených
  • vízia, hodnoty a „kariérne kotvy“ ako báza pre vedomú prácu s časom, s vlastnou energiou i motiváciou podriadených

web vlna (kópia)